Відеодосліди (органічна хімія)

Насичені вуглеводні
Отримання метану
 
Горіння метану та вивчення його фізичних властивостей

Відношення метану до калій перманганату
  
Вибух  метану
 
Визначення якісного складу насичених вуглеводнів

 
Визначення  хлору в органічних сполуках
 
Горіння твердих насичених вуглеводнів
 
Горіння рідких вуглеводнів
Ненасичені вуглеводні

Добування етилену із етанолу

Добування ацетиленуГоріння етиленуГоріння ацетилену
Взаємодія етилену з калій перманганату
Взаємодія етилену з бромом
Взаємодія етилену з бромною водою
Вибух ацетилену з киснем
Взаємодія ацетилену з хлором
Взаємодія ацетилену з бромною водою
Нестійкість ацетиленідів
Добування аргентум ацетиленіду 
Добування купрум(ІІ) ацетиленіду

Арени

Фізичні властивості бензолу


Відношення бензолу до бромної води та розчину калій перманганату


Горіння бензолу
Нітрування бензолу 
Бромування бензолу 


Хлорування бензолу

Спирти та феноли

Фізичні властивості спирту


Окислення спиртів калій перманганатом

Окислення спиртів купрум(ІІ) оксидом
Тест на алкоголь

Якісна реакція на спирти

Окиснення етанолу кристалічним калій перманганатом
Якісна  реакція на етанол

Якісна реакція на фенол

Каталітичне окиснення етанолу

Фізичні властивості фенолу

Фізичні властивості гліцирину

Горіння спиртів


Взаємодія етанолу з металічним натрієм

Взаємодія етанолу з бромоводнем
Взаємодія фенолу з розчином лугу

Взаємодія фенолу з металічним натрієм

Взаємодія фенолу з бромною водою

Взаємодія багатоатомних спиртів з купрум(ІІ) гідроксидом

Взаємодія гліцирину з металічним натрієм

Взаємодія гліцирину з кристалічним калій перманганатом

Альдегіди

Якісна реакція на альдегіди з купрум(ІІ) гідроксид

Якісна реакці на альдегіди з фуксинсульфатною кислотою
Карбонові кислоти


Розчинність карбонових кислот у воді

Карбонові кислоти слабкі електроліти


Заморожування оцтової кислоти


Розклад мурашиної кислоти

Отримання оцтовоетилового естеру

Отримання борноетилового естеру

Визначення ненасичених жирів

Окиснення мурашиної кислоти калій перманганатом

Утворення нерозчинних солей жирних кислот


Горіння оцтової кислоти на повітрі

Гідроліз натрій ацетату

Добування вільних карбонових кислот із мила

Сублімація бензойної кислоти

Взаємодія оцтової кислоти з лугом

Взаємодія оцтової кислоти з купрум(ІІ) оксидом
Взаємодія оцтової кислоти з металами

Взаємодія оцтової кислоти з натрій карбонатом

Взаємодія бромної води з олеїновою кислотою

Вуглеводи


Якісна реакція на глюкозу (реакція срібного дзеркала)
Доведення наявність гідроксильної групи в сахарозі
Якісна реація глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом
Кислотний гідроліз крохмалю
Кислотний гідроліз сахарози
Кислотний гідроліз целюлози
Окиснення глюкози на повітрі
Визначення глюкози у виноградному соці
Відсутність відновних властивостей у сахарозі
Отримання і властивості нітроцелюлози
Розчинення целюлози в аміачному розчині купрум(ІІ) гідроксиді
Реакція крохмалу з йодом

Немає коментарів:

Дописати коментар